Søppel, Vann og Tømme poster

På plassen er det en stor container bak sanitæranlegger, her kan man kaste,

 kun husholdningsavfall. Annet søppel må dere fjerne selv.

Egen dunk til å kaste 1 gangs grill,  står ved container.

 

Vi har flere vannposter rundt om på plassen både med drikkevann og elvevann. Dette er markert på hver enkelt post.

Vi har også «Do tømme hus» Her kan man tømme doene fra bobiler og campingvogner. Det er laget ett eget lite hus bakom sanitæranlegget til dette, med skylling,

Det  er satt opp en post der det er en rist i bakken som ,bobiler event. campingvogner kan tømme sitt Gråvann på høyre side ved sanitærbygg ( ved Bjørka) og der er det Drikkevann til påfylling av vanntank.

Det er  ikke tillat å tømme inne på sanitæranlegget.

Disse fasilitetene er kun for Sutøyas overnattende gjester.