Søppel, Vann og Tømme poster

På plassen er det en stor container bak sanitæranlegger, her kan man kaste husholdningsavfall.

Vi har flere vannposter rundt om på plassen både med drikkevann og elvevann. Dette er markert på hver enkelt post.

Vi har også «Do tømme hus» Her kan man tømme doene fra bobiler og campingvogner. Det er laget ett eget lite hus bakom sanitæranlegget til dette, med skylling, slik at vi ser helst at ingen gjør det inne på sanitæranlegget.

Disse fasilitetene er kun for Sutøyas overnattende gjester.